“Să fotografiezi înseamnă să recunoști – simultan și într-o fracțiune de secundă – atât faptul în sine, cât și riguroasa organizare a formelor vizuale care îi dă sens. Înseamnă să îți pui mintea, ochiul și mintea pe aceeași axă.”

Henri Cartier-Bresson

“To take photographs means to recognize — simultaneously and within a fraction of a second — both the fact itself and the rigorous organization of visually perceived forms that give it meaning. It is putting one’s head, one’s eye and one’s heart on the same axis.”

Henri Cartier-Bresson

urmează ultimele postări de pe contul meu de instagram. next, you can see my latest INSTAGRAM posts. urmează ultimele postări de pe contul meu de instagram. next, you can see my latest INSTAGRAM posts. urmează ultimele postări de pe contul meu de instagramnext, you can see my latest INSTAGRAM posts.next, you can see my latest INSTAGRAM posts.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s